پرسش و پاسخ

متن سوال: 1-چه کنیم تا در رشته ورزشی مورد علاقه خودپیشرفت کنیم؟ 2-چرا باید ورزش کنیم؟

ارسال کنندهمتن پاسختاریخ ارسال
مدیریت امور پژوهشی سازمانلطفا از کارشناسان حوزه تربیت بدنی سوال بفرمایید1398/08/01