پرسش و پاسخ

متن سوال: با سلام و قبولی طاعات و عبادتتون.با توجه به اینکه معاون پژوهش در تمامی مدارس سما در گرمسار و ایوانکی هستم باید چه فعالیت خاصی را انجام دهم تا بتوانم به عنوان رابط پژوهش انتخاب شوم؟

ارسال کنندهمتن پاسختاریخ ارسال
مدیریت امور پژوهشی سازمانبا سلام به صورت تلفنی پاسخ دادم ولی مجددا عرض می کنم که معاونت واحد شما در ابتدای سال تحصیلی می بایست برای هر مدرسه رابطی را انتخاب و توسط نامه در پاسخ به بخشنامه ارسالی ، به معاونت آموزش های عمومی و مهارتی (سما )ارسال نمایید.1398/05/23
مدیریت امور پژوهشی سازمانسپس شما با رمز و پسورد دریافتی از مسئول سایت هر مدرسه (که حتما می بایست در قسمت سمت شما تیک رابط پژوهشی را نشاندار کند )می تواند از قسمت کارمند به صفحه رابط پژوهشی دسترسی داشته و از قسمت ارسال فرم های پژوهشی اطلاعات را در سایت آپلود نماید.1398/05/23