پرسش و پاسخ

مشاهده پاسخ هاارسال کنندهموضوعمتن سوالتاریخ ارسالپاسخ ها
مشاهدهمعصومه حاتمي/گچساران /دبستان دخترانه اشکال در ارسال مستنداتگاهی روند ارسال متوقف شده و سیستم جوابگو نیست گاهی نیز با وجود اینکه سند در سایز استاندارد تعریف شده باز هم ارور می دهد.1398/10/280
مشاهدهمعصومه حاتمي/گچساران /دبستان دخترانه فریند پزوهش در مدارساگر تدابیری اندیشیده می شد تا در سطح مدارس زنگی به عنوان زنگ پژوهش ولو 10 دقیقه تعریف می شد بسیار مثمر به ثمر بود تا در این 10 دقیقه ها حداقل دانش آموزان با معنای پژوهش آشنا شده و جواب سوالات پژوهشی خود را دریافت نمایند...1398/10/280
مشاهدهنسيم جباري/اردبيل /دبستان پسرانه دسترسی محدود به آیتم هابا سلام . من قسمتی تحت عنوان پژونده برتر و .. در کنترل پنل خود مشاهده نمی کنم .1398/10/090
مشاهدهنسيم جباري/اردبيل /دبستان پسرانه کدام قسمت آپلود شود ؟با سلام . ب نمایشگاهی از دست سازه های دانش آموزی مخصوصا ربات ، و سازه های الکتریکی برگزار شد . مستندات در کدام بخش بارگزاری شود ؟1398/10/090
مشاهدهزهرا نظري حسن آبادي/مشهد/دبستان دخترانه 6معلم پژوهنده برتربرای معرفی فقط یک معلم را معرفی کنیم یا میتوان چند نفر را معرفی کرد.1398/10/091
123456789