راهیابی دانش آموزان دبیرستان 2 پسران دوره دوم سما تهران به مرحله کشوری  دهمین جشنواره نانو
دانش آموزان دانیال امانی ، وحید شکیبا  و ماهان مرزبان با طرح پژوهشی: روش سنتز هیبرید نانویدید نقره و نانو تیتانیوم دی اکسیدبر روی زیرلایه گچ به منظور بارورسازی ابرها
دانش آموزان برتر  نانویی سما

جشنواره فناوری نانو در روز ۹ اسفند ماه در واحد علی آباد کتول در حالی به پایان رسید که دانش آموزان سمایی بخش اعظمی از رتبه های برتر را به خود اختصاص دادند.