فرم word  تقویم پژوهشی
برای دریافت فایل word  تقویم پژوهشی  کلیک کنید فرم_تقويم_اجرايي_فعاليت_هاي_پژوهشي_مدارس97.docx
جشنواره دانشمندان جوان

این جشنواره در پنج بخش زمین شناسی، فیزیک، ریاضی، علوم کامپیوتر و شیمی در هشتم آذرماه برگزار خواهد شد

آدرس سایت :www.ysa-persia.com

ارزیابی عملکرد پژوهشی مدارس
نتایج ارزیابی عملکرد پژوهشی مدارس
12