دانش آموزان برتر  نانویی سما

جشنواره فناوری نانو در روز ۹ اسفند ماه در واحد علی آباد کتول در حالی به پایان رسید که دانش آموزان سمایی بخش اعظمی از رتبه های برتر را به خود اختصاص دادند.


 

فراخوان شرکت در سومین مسابقه ملی توانمند

ثبت نام این مسابقه از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ در سایت باشگاه نانو آغاز و تا ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ادامه خواهد داشت.