برگزاری جشنواره بین المللی مخترعان ،مبتکران و نو آوران
برای دریافت بخشنامه به منوی سمت راست چهارمین گزینه  قسمت  بخش نامه ها  مراجعه گردد..
ابلاغ بخشنامه برگزاری هفته پژوهش 97
برای دریافت بخشنامه به منوی سمت راست چهارمین گزینه  قسمت  بخشنامه ها  مراجعه گردد..